1 YW MAGICIANS WORKSHOP

Уважаеми приятели, партньори и членове на ОДЕСКО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в транснационални конференции, които ще бъдат проведени в Киев и Одеса.

Период на конференциите:

11/03/2019 –ОДЕСА. Вторият ден от програмата е посветен на дискусии и кръгла маса свързана с проектните идеи, генерирани по време на проекта и менторските програми, които сме разработили.

За същия период транснационални конференции ще бъдат проведени в Грузия – от партньора по проекта Студентски младежки център и водещата организация в Киев. За контакти и участие в събитието информация може да получите директно от партньорите:

СЮК – SYC интернет страница

И Светлана Драгнева –

dragneva@gbg.bg