10.01.2019 – 11.01.2019

Тимишоара – Румъния:
TM 1 & откриващи конференции. Начало на среща, изграждане на екипни мрежи и координация, календари на проекти; Преглед на техниките за изпълнение; Методика за подбор на стипендии
.