23.01.2019 – 25.01.2019

Гурия – Грузия:
TM 2 & откриващи конференции. Начало на среща, изграждане на екипни мрежи и координация, календари на проекти; Преглед на техниките за изпълнение; Методика за подбор на стипендии
.