А1. YW мобилност / Курс за обучение / за ПРОМОТЕРИ И КООРДИНАТОРИ мениджъри на SCO и опитни служители от партньорски организации / или свързани организации

А1. YW мобилност / Курс за обучение / за ПРОМОТЕРИ И КООРДИНАТОРИ мениджъри на SCO и опитни служители от партньорски организации / или свързани организации

Първата Мобилност за младежки работници и координатори на НПО от партниращите организации или асоциирани членове на партньорите се проведе в Боровец  в периода от 25/05/2019-31/05/19.

Събитието събра 30 младежки работници от държавите: Украйна, България, Грузия и Унгария.

Събитието се проведе в клуб хотел Янакиев.

Ключови въпроси  за успешната работа  на младежките работници бяха обсъдени между представителите на партниращите организации, както и нови международни младежки проекти.

Предизвикателствата и потенциала на менторството и мобилността на младежи и младежки работници, подкрепяни по програмата Еразъм също бяха обект на дискусии.