А1. YW мобилност / Курс за обучение / за ПРОМОТЕРИ И КООРДИНАТОРИ мениджъри на SCO и опитни служители от партньорски организации / или свързани организации

А1. YW мобилност / Курс за обучение / за ПРОМОТЕРИ И КООРДИНАТОРИ мениджъри на SCO и опитни служители от партньорски организации / или свързани организации

Мобилност за младежки работници и координатори на НПО от партниращите организации или асоциирани членове на партньорите.

Транснационалната мобилност за младежки работници ще се проведе в България в Боровец.

Период: 25/05/2019-31/05/19

 

Курсът е транснационален, тъй като в него ще вземат участие младежки работници от Украйна, България, Грузия и Унгария.

Целева група:

Мениджъри и опитни младежки работници от организациите партньори или асоциирани организации, които ще промотират, управляват, оценяват и подкрепят менторските програми.

ОСНОВНИ ТЕМИ/ ПРОГРАМА

Дизайн и управление на международни менторски програми

Управление и промоция на младежки дейности

Виртуално менторство

Тъй като курсът ще се проведе след он-лайн номинации и е отворен за членове на партниращите организации, моля за информация и дневен ред да се свързвате с местните проектни координатори.

Място на събитието: клуб хотел Янакиев – Боровец