A3. НАЧАЛО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КУРС ЗА МЛАДЕЖКИ МАГИИАНСКИ СЛЕДВА: ЗА: ОТПАДЪК младежки работници и ключови ръководители на стипендии / KFM / София / BG /, 24 участници

Стартов тренинг за младежки работници в Академия за младежки работници

Целева група:

Младежки работници, които участват в обмени и менторство и ключови мениджъри на менотрските програми

Локация: София, България,

Участници: 24 лица

Домакин: НАХПУ

Планиран период: 22/07/2019-31/07/2019