Уважаеми партньори и приятели,
Проектът академия за магьосници за младежка работа е разработен от транснационален консорциум, който смесва ЕС с Украйна и грузинската младежка NGOS и основната ни цел е да предоставим възможност за споделяне на експертиза и разширяване на сътрудничеството в областта на младежта чрез набор от практически стипендии.
Стипендиите, проектирани в проекта, представляват смесване на програми за обучение на място и онлайн наставничество и обучение и ние оценяваме вашите отзиви по този въпросник, тъй като неговите резултати ще ни помогнат да приближим учебното съдържание до текущите нужди на вашата организация.
Ако сте младежки работник от Испания, България, Румъния, Унгария, Грузия, Украйна и искате да споделите с нас какви предизвикателства и възможности виждате в сътрудничество в младежката област, моля отделете няколко минути, за да попълните и изпратите формуляра обратно при нас.