Нова възможност за обучение на младежки работници и млади лидери

Уважаеми приятели и партньори, от месец декември консирциум с партньори от шест страни управлява съвместно проектът АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ  МАГЬОСНИЦИ – транснационален проект съ-финансиран от програмата ЕРАЗЪМ+.

Фокус на проекта е повишаването на капацитета на младежките работници от УКрайна, Грузия и страни от ЕС да изграждат мрежи за сътрудничество  и да управляват проекти в полза на и с активното участие на младиге хора.

В рамките на проекта до момента се проведоха редица международни курсове и обучения, проучвания и дискусии, които определиха редица общи проблеми пред младите хора в ЕС и Украйна. Обмениха се идеи, добри практики, методи и подходи за подобряване на младежките дейности, както в рамките на партниращите организации, така и между тях и заинтересовани страни – органи на местната власт, образователни, културни институции и други.

На този етап основно се реализира фазата за виртуален обмен и сътрудничество и в тази връзка ви предоставяме инфомация за три нови форми за МЕНТОРСКИ ПРОГРАМИ – ФЕЛОУШИП. Те са в синхрон с целите на проекта да повишат интеркултирните умения и уменията за изграждане на мрежи на младежките работници и млади лидери, чрез включването им в нови форми на обучение. Такива са от една страна трите виртуални обучителни сесии – тип виртуално менторство, които ви представяме по-долу. Те ще бъдат съчетани с практически курсове, а именно ТРАНСНАЦИОНАЛНА тестова академия – АЛБЕНА 2020.

По време на академията младежки работници и млади лидери от шестте партниращи държави в проекта ще се срещната за да си партнират и работят по съвместни харти за сътрудничество и последващ обмен на  нови методи за младежка работа. Ще споделят нови хоризонти за обучението и мотивацията на персонал и доброволци в младежкия неправителствен сектор.

БЛАНКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ

ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ