А2. 1 месец мобилност SP, мобилност на домакините за посланици

Дейност 2

Едномесечна мобилност за младежки посланници – в Мадрид Испания.

Мобилността е за най-активните младежки работници.

Период: 07/10/19-27/10/19

Най-активните младежки работници от Украйна и България ще посетят местния партньор, ще се срещнат с различни неправителствени организации и институции, които работят с младежи.

Ще бъде обсъдена методиката за подкрепа и координация на виртуалните менторски програми и нови идеи за подобряване на сътрудничеството между партньорите от Украйна, България и Испания.